Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksIcerik-Detay
Home

Üçüncü Çeyrek GSYH Verileri

10.12.2014 - 11:48:30

Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre %1,7 ile %2,8 olan ortalama piyasa beklentilerinin altında geldi. Böylece 2013'ün aynı dönemine kıyasla ilk üç çeyrekteki büyüme oranı %2,8 olarak gerçekleşti.

Üçüncü çeyrekte GSYH'ya dış talepten 2,5 puanlık katkı gelirken iç talep büyümeyi stoklar nedeniyle aşağı çeken faktör oldu. Kamudan büyümeye 0,5 puanlık katkı gelirken özel sektör tüketimi 0,1 puanlık sınırlı bir katkı yaptı. Özel sektör yatırım harcamalarından ise önemli bir katkı gelmedi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilere göre ise GSYH bir önceki çeyreğe göre %0,4 büyürken yıllıklandırılmış büyüme hızı ikinci çeyrekteki %2,6'dan %2,5'e indi.

Üretim tarafından bakıldığında ise tarım üretimi yıllık bazda %4,9 daralarak en kötü performansı gösterdiği dikkat çekiyor. Üçüncü çeyrekteki bu sonuçlarla tarım üretimi toplam GSYH yıllık büyümesini 0,7 puan aşağı çekti. İmalat sanayi sektörü ise %2,2 ile aylık sanayi üretimi verilerinin işaret ettiğinden daha düşük bir büyüme kaydederken toplam GSYH'ya 0,5 puanlık pozitif bir katkı gerçekleştirdi. Diğer önemli sektörlere bakıldığında ise inşaat, taşımacılık ve finans sektörlerinde yavaşlamanın devam ettiği, toptan ticaret ve gayrimenkul sektörlerinde ise ivme kaybının duraksadığı dikkat çekiyor.

Üçüncü çeyrek GSYH verileri ekonomideki ivme kaybının öncü göstergelerin işaret ettiğinden de zayıf gelerek en kötümser beklentilerin de altında kaldı. Böylesi bir sonuçta kuraklık nedeniyle tarımsal üretimin sert bir şekilde yavaşlaması etkili olsa da genel itibarıyla büyüme dinamiklerinin zayıf seyrettiği söylenebilir.

Üçüncü çeyrek, TCMB'nin faiz indirimleri ile birlikte finansal koşulların destekleyici olduğu bir dönemdi. Buna rağmen özel sektör tüketim ve yatırım harcamalarındaki aşağı yönlü seyir para politikası ve finansal koşulların destekleyici etkilerinin sınırlı kalabileceğini gösteriyor. Dördüncü çeyreğe ilişkin öncü veriler de büyümede dış talepten gelebilecek olumlu katkıya rağmen iç talepteki kırılganlıkların devam ediyor olabileceğine işaret ediyorlar. Bu da 2014 yılı geneli için büyüme oranının OVP öngörüleri olan %3,3'lük üzerindeki aşağı yönlü riskleri artıran bir sonuca neden oluyor.

GSYH.png